Menu
Reklama
Kontakt
News

Debata o przyczynach spadku powołań w Polsce

Ľródło: gazeta.pl

Niż demograficzny i emigracja zarobkowa to niektóre przyczyny znaczącego spadku powołań w naszym kraju - mówiono podczas odbywającej się w Licheniu Ogólnopolskiej Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań. W rozpoczętym wczoraj trzydniowym spotkaniu uczestniczy m.in. bp Wojciech Polak, delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Powołań.

Podczas spotkania dyskutowano m.in. o najnowszych danych dotyczących powołań. Ze statystyk wynika, że w diecezjalnych seminariach kształci się o ok. 10 proc. mniej kandydatów do kapłaństwa niż w roku 2006. (2006 rok: 4 612, 2007 rok: 4 257). Podobny, 10-procentowy spadek zanotowano w zakonach żeńskich.

Patrzymy spokojnie na te dane liczbowe, dlatego, że zawsze chcemy je odczytywać w dłuższej perspektywie czasu, ale nie można ukrywać, że taki 10-procentowy spadek zaistniał - mówił bp Polak.

Jednak jeszcze większy regres dotyczy liczby osób, które zgłosiły się do seminariów duchownych na pierwszy rok studiów: w roku 2007 było ich mniej aż o 25 proc. Są to liczby znaczące - przyznał delegat KEP ds. Duszpasterstwa Powołań.

Mówiąc o przyczynach spadku liczby powołań, bp Polak wskazał m.in. niż demograficzny i emigrację zarobkową. Jeżeli dwa miliony Polaków pracuje za granicą, to wśród nich jest też dość duża grupa młodych ludzi - tłumaczył.

Biskup nie wykluczył też, że kierowana przez niego Komisja prześle do Polskich Misji Katolickich przygotowywane obecnie materiały na Tydzień Modlitw o Powołania. Nie mówię o powołaniu do kapłaństwa czy życia zakonnego, ale szeroko - o podjęciu życiowego powołania - tłumaczył hierarcha.

Trzydniowa Kongregacja Odpowiedzialnych za Duszpasterstwo Powołań zakończy się w niedzielę. Program spotkania obejmuje część wykładową, warsztatową, pracę w grupach oraz część modlitewną.

więcej