Menu
Reklama
Kontakt
News

Misje święte w kościele św. Doroty w Licheniu

Ľródło: KAI

Po dziesięciu latach do licheńskiej parafii św. Doroty powracają misje święte. To duchowa odnowa i czas zbliżenia się do Chrystusa. W tym roku prowadzą je w Licheniu księża redemptoryści. Nauki rozpoczęły się w minioną niedzielę a potrwają do 8 lutego.

Od ostatnich spotkań podczas misji w kościele św. Doroty mija 10 lat. Wtedy, podobnie jak teraz wydarzenie to w życiu parafii miało duża wagę. 10 lat temu misje odbywały się tuż przed wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Sanktuarium. W tym roku natomiast Marianie świętują jubileusz 60-lecia przybycia do Lichenia. Tegoroczne spotkania z misjonarzami mają być dla katolików próbą zatrzymania się i zastanowienia nad własnym życiem.

Misje święte to dłuższe i szczególne w swym charakterze rekolekcje, które odbywają się w kościele katolickim, w każdej parafii co ok. 10 lat. Jest to czas, codziennych nabożeństw m.in. sakramentu namaszczenia chorych, odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i ślubów małżeńskich a także adoracja Krzyża Misyjnego i spowiedzi misyjnej. Misje święte w założeniu mają być czasem wewnętrznego zadumania nad swoim życiem. Ich efektem, jak mówią misjonarze, ma być pogłębienie wiary u chrześcijan obojętnych, pozyskanie dla wiary tych którzy ją utracili a także mobilizacja wiernych do życia zgodnie z wiarą. Jak mówi ksiądz proboszcz Stanisław Kosiorowski MIC, misjonarze to wysłannicy Chrystusa, przybywają do licheńskiej parafii by w Jego imieniu wzywać do nawrócenia i poprawy życia.

Spotkania w kościele pod wezwaniem św. Doroty rozpoczynają się każdego dnia o godzinie 9. Mszą świętą. W ciągu dnia misjonarze spotykają się także z młodzieżą i dziećmi, a wieczorem odbywa się Misyjny Apel z rozważaniem. Wieczorem w środę 4 lutego ulicami licheńskiej parafii przejdzie Pokutna Droga Krzyżowa.

Misje święte w licheńskiej parafii zakończy uroczysta Msza św. kościele św. Doroty w niedzielę 8 lutego o godzinie 15:00. W jej trakcie nastąpi poświęcenie i postawienie krzyża misyjnego, będzie można także uzyskać błogosławieństwo papieskie z odpustem zupełnym. - W ostatnim czasie nasz kościół przeszedł gruntowny remont. Mam nadzieję jako gospodarz tej parafii, że misje święte pomogą naszym parafianom odbudować teraz swą świątynie ducha - dodaje proboszcz.

więcej