Menu
Reklama
Kontakt
News

Ogólnopolska pielgrzymka krwiodawców

Ľródło: gazeta.pl

Dwa tysiące krwiodawców uczestniczy?o 23 września w ogólnopolskiej pielgrzymce honorowych dawców krwi do Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski w Licheniu. Mszy ?w. w Licheńskiej bazylice przewodniczy? ks. Miros?aw Frankowski, duszpasterz honorowych dawców krwi diecezji włocławskiej.

W homilii ks. pp?k Zenon Surma CMF, krajowy duszpasterz honorowych dawców powiedział, że krwiodawcy ?wiadcz? o swojej mi?o?ci do Polski i dlatego maj? prawo liczy? na uznanie i pomoc ze strony pa?stwa.

Ks. Surma wezwa? do tworzenia dobrego klimatu dla bezinteresownej postawy honorowych dawców krwi w miejscach ich pracy, jak i w instytucjach odpowiedzialnych za zdrowie i życie narodu. Krajowy duszpasterz krwiodawców zaapelowa? o przywrócenie odznaczenia "Zas?u?ony dla zdrowia narodu".

Na zakończenie Mszy ?w. ks. pp?k Surma i ks. Wojciech Soko?owski MIC, przełożony domu zakonnego ksi??y marianów otrzymali odznak? honorow? "Zas?u?ony dla środowiskowego Klubu HDK PCK im. Kard. Stefana Wyszy?skiego".

W Licheńskiej bazylice stan??o kilkana?cie pocztów sztandarowych klubów HDK. Po Mszy ?w. krwiodawcy uczestniczyli w nabo?e?stwie drogi Krzy?owej.

Do Lichenia przybyli m. in. krwiodawcy z Wielkopolski, Podlasia, Legionowa i Zegrza k. Warszawy. Organizatorem pielgrzymki jest ks. pp?k Zenon Surma CMF. Polscy krwiodawcy spotykaj? się na ogólnopolskich pielgrzymkach trzy razy do roku: w maju na Jasnej Górze, we wrze?niu w Licheniu i w styczniu na ogólnopolskim spotkaniu op?atkowym w katedrze polowej WP w Warszawie.

więcej