Menu
Reklama
Kontakt
News

Sanktuarium zaprasza na Wielkanoc osoby samotne i rodziny

Ľródło: gazeta.pl

Osoby samotne, rodziny, ma??e?stwa z ró?nych stron kraju przyjad? do Sanktuarium Maryjnego w Licheniu, by sp?dzi? tu ?wi?ta Wielkanocne. W domu pielgrzyma Arka, który będzie otwarty dla ?wi?tecznych gości, rozpocząły się przygotowania do ?wi?t.

Wielkanocny turnus będzie trwa? sześć dni: od 5 do 10 kwietnia. Organizatorzy dok?adnie zaplanowali czas swoim gościom. Program pobytu obejmuje udział w Mszach ?w., nabo?e?stwach, przy sprzyjaj?cej pogodzie - piesz? pielgrzymk? do lasu gr?bli?skiego - miejsca objawie?.

W Wielki Pi?tek odbędzie się pokaz malowania pisanek i dekorowania sto?u wielkanocnego. Ka?dy z gości pod okiem naszego specjalisty od ?wi?tecznych tradycji będzie móg? dowoln? technik? ozdobi? pisanki, a potem zabra? je na pamiątk? do domu - t?umaczy dyrektor domu pielgrzyma Arka, Jolanta Adamczyk. Go?cie zostan? równie? zaproszeni do odwiedzenia klasztoru ojców kamedu?ów w Bieniszewie - jednego z dwóch takich eremów w Polsce.

W Wielk? Sobot? licheńscy goście wezm? udział w uroczystym poświęceniu pokarmów przez prze?o?onego Domu Zakonnego Zgromadzenia Księży Marianów w Licheniu, ks. Wojciecha Soko?owskiego. Nasza ?wi?conka będzie z pewno?ci? jedn? z największych w regionie koni?skim. Przygotujemy 50 jajek, 3 kg szynki, 4 kg kie?basy, 4 chleby, 4 baby wielkanocne, 4 mazurki, 1 kg chrzanu i 1,5 kg mas?a - wylicza Jolanta Adamczyk.

Dom pielgrzyma Arka po raz drugi organizuje wielkanocny pobyt gości w Sanktuarium. Na razie z tegorocznego zaproszenia skorzysta?o ponad 50 osób.

Jak t?umaczy rzecznik prasowy Sanktuarium, ks. Zbigniew Krochmal, inicjatywa Arki jest odpowiedzi? na oczekiwania pielgrzymów. Od kilkunastu lat na ?wi?ta do Lichenia przyjeżdża?y osoby, które chciały sp?dzi? ten wyj?tkowy czas z daleka od domów. Na w?asn? r?k? organizowa?y sobie pobyt w Licheniu. Do ?niadania wielkanocnego zasiada?y w pokoikach starego, licheńskiego domu pielgrzyma Betania. Otwieraj?c Ark? na Wielkanoc, chcemy da? wszystkim szans? typowo chrze?cija?skiego prze?ywania ?wi?t Zmartwychwstania Pa?skiego. Pracownicy Arki zajm? się organizacj? pobytu, gotowaniem po to, by nasi goście mogli skupi? się na istocie ?wi?t - dodaje ks. Krochmal.

Ch?tni, którzy chcieliby sp?dzi? ?wi?ta w Sanktuarium, powinni skontaktowa? się z recepcj? Domu Pielgrzyma Arka. Kontakt: 063 270 81 62.

więcej